Marxistisk propaganda konkurrerar ut ren underhållning

Mediebolagen går dåligt, och många skyller på public service. Det är SVT som är så bra att det lockar folk från både kommersiella kanaler och tidningsbolagens nyhetssajter.

Men Myndigheten för radio och tv kommer i en rapport fram till att public service

… inte kan anses agera på ett sätt som uppenbart hindrar konkurrerande aktörer från att etablera, driva och utveckla sina medieverksamheter.

Samma slutsats har man dragit i Norge, att ”statskanalen ikke truer kommersielle mediers satsning på nett.”

En brittisk rapport visar att public service har en positiv effekt både på de kommersiella kanalernas kvalitet och inkomster;

In countries where public broadcasting appears less strong, commercial markets also tend to be weak, as shown in data for Portugal and Italy.

Det är uppenbart att resultaten är felaktiga, i den brittiska rapporten måste man till exempel ifrågasätta tanken att konkurrens skulle ge bättre kvalitet – en idé plockad direkt ur det Kommunistiska manifestet.

Så branschen tillsätter en egen public service-kommission som kan komma fram till den verkliga sanningen. Uppdraget har gått till en pr-byrå, Paues Åberg Communications.

Detta visar återigen att hur hårt socialismen sitter fast i vårt land; socialistiska myndigheter trumpetar ut sin propaganda om att socialistisk propaganda i public service inte skulle vara så populär bland folk att de föredrar den framför ren, kommersiell underhållning och objektiva fakta.

Det behövs en objektiv, neutral pr-byrå som tar fram den sanning branschen vill höra. För att folk ska vilja titta på och läsa ett kommersiellt utbud kan det inte finnas ett mer lockande utbud i form av socialistisk propaganda med timslånga andaktsfulla intervjuer med Jan Myrdal och där medarbetarna ”manar till marxistisk kamp” som Naomi Abramowicz skriver i Expressen.

Först när marxistisk propaganda förbjuds i Sverige kommer kommersiella kanaler som TV4 och Expressen att kunna få högre tittar/läsarsiffror. Man tänker lätt på Nordkorea och Sovjetunionen, där marxismen var så populär att den totalt konkurrerade ut marknaden.

Fifina Möllevång

Tipstack: Kurt.

Läkare: Därför vägrar jag behandla undermänniskor

Samvetsfrihet kräver Ellinor Grimmark, 38, som vill vara barnmorska. Hon har kollat i Bibeln och sett i reglerna där att det är fel att utföra abort. Men därför blir hon inte anställd.

Grimmark har stämt landstinget, och rättegången har inletts i Tingsrätten i Jönköping. Hon vill ha 140.000 i skadestånd och diskrimineringsersättning. Även Linda Steen i Södermanland har inlett en process av samma anledning.

Själv är jag för samvetsfrihet och vill arbeta som läkare, men vägras anställning på grund av min nazistiska övertygelse. Den innebär att jag inte vill ge vård till icke-arier eller levnadsodugliga arier.

Följden av att ge vård skulle bli att det mänskliga materialet skulle försämras å det grövsta, vilket i längden skulle drabba alla. Det skulle innebära mänsklighetens undergång. Därför åberopar jag samvetsfriheten, eftersom jag inte vill åsamka mänskligheten skada.

Vi strävar alla efter det bästa för våra medmänniskor, låt oss vara överens om det, bara det att vi gör det på lite olika sätt. Vi har alla våra egna perspektiv. Låt alla följa sina egna samveten!

Ruger Stark

Kina har fler läkare än Luxemburg

Skattemedel ska användas på bästa sätt, menar Svenskt Näringslivs välfärdsekonom Mikael Witterblad i en rapport.

På seminariet där rapporten presenterades hade Annika Wallenskog, biträdande chefekonom på SKL, kloka synpunkter, tycker Janerik Larsson i SvD.

Hon påpekade t ex att vi aldrig i vårt land haft så många läkare, så många sjuksköterskor. Men det behövs nya tag för att få både bättre effektivitet och bättre trivsel.

Hon kanske skulle ha påpekat att vi aldrig har haft så många invånare i Sverige, snart 10 miljoner. När man har fler invånare i ett land kan man förvänta sig att det också är fler taxichaufförer, frisörer, konditorer, läkare och sjuksköterskor.

Men, som påpekades, det behövs bättre effektivitet. Detta gäller dock bara inom sjukvården, att skattemedlen kan användas på bättre sätt genom att få läkare och sjuksköterskor att jobba snabbare (idag drar de benen efter sig) och samtidigt skapa bättre trivsel.

På samma gång kan skatten sänkas, så att Janerik Larsson, Svenskt Näringslivs välfärdsekonom Mikael Witterblad och Annika Wallenskog, biträdande chefekonom på SKL, kan få mer över i plånboken.

Resultatet är en win-win-situation! Alla blir glada. Läkare och sjuksköterskor får färre kollegor och jobbar hårdare och är gladare och diverse ekonomer och ledarskribenter blir gladare genom lägre skatt. Den ende som inte blir glad är Ilmar Reepalu, som var på seminariet och var allmänt sur redan då. Men vissa kan man aldrig hjälpa.

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol

Mer bildning i USA än i Sverige

Bildning brinner Alice Teodorescu för i Göteborgs-Posten. Och givetvis är läget strålande i USA och dåligt i Sverige;

Där är det inte heller ovanligt att individer med framträdande positioner inom politik och industri har en grundexamen i något humanioraämne. Att få svenska politiker har någon universitetsexamen över huvud taget är ett genant faktum jag lämnar därhän, för den här gången.

Har man en grundexamen i något humanioraämne och fått en framträdande position inom politik och industri i USA är det mer sannolikt att man har en privilegierad bakgrund än motsatsen, eftersom få har råd med högre utbildning, särskilt i ämnen som inte direkt leder till anställning.

För Sveriges del är det väl bara positivt att politiken inte domineras av politiker med universitetsexamen när politiker redan tenderar att komma från privilegierade miljöer.

Dessutom är fakta att

En stor majoritet av riksdagsledamöterna har gått på universitet eller högskola, men det är bara någon handfull som har disputerat eller undervisat på ett lärosäte.

Om de flesta politiker hade universitetsexamen eller disputerat skulle de ha mindre förståelse för vanligt folk.

Universitetsfrågan visar alltså att Alice Teodorescu som vanligt föredrar ett ojämlikt system där en elit styr, framför ett mer jämlikt system där ett större urval personer kan bli politiker. Wikipedia:

Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans δῆμος demos, folket, och κράτος kratos, styre, med den ungefärliga betydelsen ”folkstyre”.

Det är bara det att Alice Teodorescu inte inser det. Och det tycker jag inte man ska kräva av borgerliga ledarskribenter. Vi som styr i bakgrunden ser gärna att naiva unga människor kämpar för borgerliga värderingar i offentligheten.

Man blir till och med mer övertygad ju mindre man inser av sambanden, då man kan inbilla sig att sänkta löner bara är bra för de lågavlönade och att det vore ”bra” om många politiker var bildade et.c. Det skulle vara så tjusigt om politiker någon gång använde en latinsk fras och så där. Ungefär som om de hade en orden på bröstet som glänser så fint.

Golo Fliik

Nån borde avslöja sanningen för folk att de betalar SKATT!

Skatterna är hushållens största utgift, skriver Maria Ludvigsson i SvD. ”Det är illa att få av oss faktiskt har klart för oss hur mycket skatt vi betalar.”

Därför tycker Ludvigsson att det ska vara öppna ”skatte-kort från statens sida”.

”Nån borde informera svenskarna om skattenivåerna, vad kan jag göra, jag sitter ju bara på en av landets största tidningar och kan skriva om vad jag vill.”

Och om Ludvigssonskan säger att hon just gjort det så är det uppenbart att folk inte bryr sig. Borgerliga ledarsidor har ju skrivit om skattenivåer i decennier och Moderaterna predikat om skatterna i ett århundrade.

Varför redovisar inte Maria Ludvigssons tidning skatterna varje dag? Det är ju ändå där det skulle rapporteras om staten körde med öppna skatte-kort.

Jag är djupt besviken över Ludvigssons nånannanism. Hon kunde fylla sina texter med siffror och tabeller i stället för med jidder och kvirr.

Man skulle kunna tro att folk faktiskt är nöjda med dagens skattenivåer. Att folk faktiskt inte vill köpa fler iPhones eller dyra joggingskor, som Ludvigsson nämner, utan föredrar fungerande vägar, sjukvård och daghem. Det gör en faktiskt mörkrädd.

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol

Så får du bäst valuta för pengarna i zombieapokalypsen

Problem finns det många av i världen. Men vad ska man koncentrera sig på? Det är så förvirrande! Danske forskaren Bjørn Lomborg tycker att man ska satsa på vad som ”gör mest gott för varje spenderad krona”.

Lomborg har en lista på utmaningar: ”bristande biodiversitet, regionala konflikter, dödliga sjukdomar, hot i form av korruption och genusbaserat våld samt en hotande klimatförändring”.

Att satsa på förbättrad tillgång till familjeplanering ger till exempel 30 kronors värde för varje satsad krona, och är alltså mer värt att satsa på än klimatförändringar.

När vi har olika val som vi kan lägga pengarna på, varav ett är det som dödar alla snarare än en del av alla, så ska vi givetvis fundera på hur vi får bäst valuta för pengarna, inte på vad som är viktigast, som klimatförändringarna.

Haha, för klimatförändringar kommer inte att ta död på oss!

Det är bara det att vi inte kan säga det rakt ut numera, utom här på Badlands Hyena där vi kan tala fritt. Så långt har propagandan gått, att vi inte längre får prata om sanningen officiellt!

Katy Fining

Ät inte smittade nötter, ditt nöt

Socialismen skördar segrar i USA. Som om den radikale vänsterpresidenten Barack Obama inte var nog finns nu en presidentkandidat som faktiskt kallar sig socialist, Bernie Sanders. ”Demokratisk” socialist. Som i Deutsche Demokratische Republik (DDR) …

Socialisterna skäms inte ens längre.

Och nu döms företagare till fängelse. Stewart Parnell, 61, dömdes till 28 år på måndagen.

Hans ”fel”: han sålde medvetet jordnötter ”smittade” med ”salmonella” och ”förfalskade” analyser av sina produkter. 714 ”insjuknade” och nio ”dog”.

Detta är ”problem” som marknaden själv hade kunnat hantera utan statens inblandning. På en fri marknad skulle människor helt enkelt låtit bli att köpa salmonellasmittade jordnötter, och byta till ett annat märke.

Så återigen orsakar staten sjukdom och död genom att reglera en marknad som utan krav på analyser skulle fungera alldeles utmärkt.

Och betänk detta: demokratiske presidenten Jimmy Carter var jordnötsodlare …

Nåväl, katastrofen är ändå inte ett faktum. Vi förutsätter att Stewart Parnell benådas eller i varje fall inte sätts i ett vanligt fängelse. Han är ju trots allt företagsledare. Inte ens idag buras företagsledare eller bankdirektörer in i USA. Hundra kronor på att Parnell inte tillbringar en dag i ett vanligt fängelse!

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol

Tipstack: Kurt.