SMS och ADHD

Internet slog igenom 1996 i Sverige, sedan kom genombrottet för mobilerna. 8,7 miljarder sms skickades under det första halvåret 2010. Unga skickar i genomsnitt 120 sms om dagen. Det är ett sms var åttonde minut under dygnets vakna del.

Av någon anledning ökar sedan diagnosen ADHD, med bristande uppmärksamhet och hyperaktivitet. Diagnoserna har fördubblats på sex år.

Nästa steg är medicinering. Nu har statliga experter visat sig ha jobbat för läkemedelsbolag, experter som sedan deltog i att godkänna adhd-läkemedlet Strattera.

Säkert finns det flera orsaker till att adhd-diagnoserna ökar, som att det är ett mode och att dagens unga är överkänsliga. Men att leva i en miljö där uppmärksamheten ständigt störs av mobilen eller andra apparater borde leda till problem med bristande uppmärksamhet.

I en ålder när personligheten formas för framtiden bryts barns och ungas koncentration hela tiden.

Det innebär sannolikt att framtidens vuxna alla mer eller mindre kommer att ha koncentrationssvårigheter. Förutom att läkare får mer arbete och att läkemedelsbolagens vinster ökar, och därmed tillväxten, blir det svårare för de flesta att följa med i längre resonemang. Korta, enkla budskap som att ”du får mer pengar” (jobbskatteavdrag) blir populära, och därmed borgerlig politik.

Klaus-Dieter Fliik