Små barn spåras med GPS

Dagisbarn ska spåras med GPS, skriver Sydsvenskan. Kronprinsens förskola AB kommer att testa en ny GPS-produkt som gör att personalen kan hitta barnen. I Borlänge finns förskolan Humlan, där reflexvästar har sändare som varnar om barn kommer utanför ”zonen”. Systemet finns även på andra håll.

Detta ger inte minst möjlighet till effektivisering. En personal kan sköta om en hel förskola med hjälp av sin smarta mobiltelefon.

Man kan även tänka sig central övervakning för en kommun, så att en mobil enhet bestående av exempelvis två personal (en förare och en skötare) via intelligenta telefoner håller reda på alla dagisbarn i en kommun och åker dit där det just då finns behov för dem.

Givetvis ska barnen även då och då ha någon närvarande, en uppgift som kan skötas på frivillig basis av gamla gummor som tycker om barn, ungdomar som har håltimmar, kort sagt (frivilliga) medlemmar av civilsamhället som tar ansvar utan att bli beordrade.

Systemet innebär stora kostnadseffektiviseringar i väntan på robotar som kan sköta betungande och kostsamma vårdinsatser. Därigenom frigörs resurser till skattesänkningar samtidigt som välfärdens kärna värnas.

Klaus-Dieter Fliik

Tipstack: Kurt.