Ge elever elstötar

Elstötar kan göra oss produktivare, skriver Mail Online. Elektroder drivna med ett niovoltsbatteri på skallen är lösningen på många av samhällets problem.

• En studie i Oxford har visat att elstötar ökar förmågan att lära sig matematik. Och vi är ju oroade över de sjunkande resultaten i ämnet i den svenska grundskolan.

• El ökar effektiviteten vid idrottsprestationer, menar forskarna, och är mycket bättre än riksdagsledamoten Amir Adans (M) förslag att minska på studietakten för att ge unga talanger tid att träna.

• Men inte nog med det. Personer som drabbats av stroke får möjlighet att stiga upp och börja jobba igen om de ges elstötar, tror professor Johansen-Berg vid University of Oxford. Bättre terapi finns inte.

Idén är nu inte helt ny. ”Preussen har slagit tidens Babel [Frankrike] genom elektriseringen af sina tänkares ideer och sina konstnärers tjuskraft” skrev P D A Atterbom i Svensk Literatur-Tidning redan 1815. Men elektriseringen blev sedan en bortglömd teknologi.

I en nära framtid kommer alla att få elstötar för att bli bättre. Johansen-Berg tror att det kan bli verklighet inom 5-10 år.

Dagens människor motsvarar helt enkelt inte tillväxtens krav. Därför är det bra att alla ska stötas i rätt riktning, vare sig det gäller att tänka bättre, arbeta flitigare, sporta på en högre nivå, eller tillfriskna med elmetoden.

Givetvis kommer också regering och riksdag att bära ”zappare” på huvudet. Hur skulle då Fredrik Reinfeldt kunna bli effektivare? Bland annat så upprepar han ordet ansvar bara 1,12 gånger i minuten.

Med elektrisk stimulering kan statministern komma upp i kanske det tiodubbla när talet snabbas upp. Det lär övertyga de mest skeptiska gamla övervintrade socialister om vem som tar ansvar.

Fredrik ”Flipper” Filén