Matematik bör få 60 % av all lektionstid

Matematiken inkräktar på andra ämnen, menar Per Acke Orstadius, fd lärare och lärarutbildare. Matematik får redan nu ”mer resurser i pengar och lektionstid än något annat ämne”, men Jan Björklund vill att ämnet ska få ännu fler undervisningstimmar.

Det är så typiskt socialister att anse att något annat än naturvetenskapliga ämnen har någon vikt. Jag vill citera en kommentator som säger så här:

Med mattematik, förstår du livet på jorden, du lär dig använda hjärnan och du har någon grundförutsättning … Mattematik är idag viktigare än den var på mjölnartiden. […] Kunskap är makt stod det på Universitet och den kan ingen ta ifrån dig.

Det enda som kan ta ifrån dig kunskap om potensuttryck, histogram och algebraiska uttryck är att att leva några år efter avslutad examen.

Eftersom matematiken ger dig någon grundförutsättning borde det vara självklart att den fick 60 procent av lektionstiden i skolan. Resten skulle gå åt till kemi och fysik. Mjuka ämnen (alla andra utom de tre nämnda – biologi är onödig då man förstår livet på jorden med matematik) behövs knappast, sådant lär man sig ju ändå.

Klaus-Dieter Fliik

En timmes utläggning om min förträfflighet

Svenskar lider av stöddig hybris, menar Maria Ludvigsson som läst en bok av Tove Lifvendahl (Svenskt Näringsliv; före detta ordförande för MUF).

Denna stöddiga hybris tar sig uttryck i att man tröttnar att lyssna på andra svenskar som kommer tillbaka från utlandet:

Vem vill kontra en timmes utläggning om spännande upplevelser i utlandet med ett ”Ja här är allt sig likt..”?

Ja vem känner inte igen sig! Där sitter man och pratar oavbrutet i en timme om vad man upplevt, och så verkar det som om de som lyssnar börjar tröttna. Det verkar som om de vill avbryta och säga något!

Typisk svensk hybris att inte lyssna till slut. När man själv gjort viktiga saker och haft en internationell karriär vill de andra prata om vad de själva gjort, som självklart är helt oviktigt. De har, eftersom de bor i Sverige, inte gjort något nytt de senaste 10 åren, precis som påpekas i artikeln.

Katy Fining