Tatuera pensionärer spar pengar

”Återuppliva ej” har en engelsk pensionär låtit tatuera in på sitt bröst. Joy Tomkins, 81, gjorde det bland annat för att NHS (National Health Service, den offentliga sjukvården) ska kunna spara pengar på så sätt.

”Do Not Resuscitate” står det på bröstet, och i det fall den före detta sekreteraren skulle påträffas liggande framstupa finns tatueringen ”P.T.O.” (”Please Turn Over”) på ryggen och en pil.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har på olika sätt gjort mycket klart att han inte har något till övers för ålderspensionärer. Nu senast lät han bli att sänka pensionärernas skatt, samtidigt som han höjde gränsen för frikort så att gamla gubbar och kärringar inte ska ta ut en massa mediciner i onödan.

Självklart irriterar det att gamla dränerar samhället på resurser, som skulle kunna gå till skattesänkningar. Inte minst jag själv BEHÖVER PENGAR NU!! Pensioner leder också till brott, som när AP-fondernas pengar placeras i svartlistade bolag. Pensioner som äts upp av börsrasen.

Joy Tomkins är ett exempel vi borde följa. Alla gamla ska kunna erbjudas konstnadsfri tatuering inom vården. Av kostnadsskäl bör man endast tatuera ”Återuppliva ej” på framsidan och det kortare ”Vänd!” på baksidan av varje exemplar.

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol