Dumma ska ha lägst lön

9,5 miljoner cirka tjänade Saabs vd Victor Roberto Muller under 2010. Samtidigt förblödde Saab.

Nå, vi är väl alla överens om att de som har störst hjärna också ska tjäna mest. Vi ger en fullvuxen man högre lön än en tonåring, en man mer än en kvinna et.c. När hjärnan med åldern börjar skrumpna får man en pension som är betydligt lägre än en lön.

Och chefer har större hjärnor, har forskare vid University of New South Wales upptäckt. Det finns en klar koppling mellan erfarenhet som chef och storleken på hippocampus. När man styr över människor krävs mycket av problemlösningsförmågan, korttidsminnet och den emotionella intelligensen – förmågan att sätta sig i en annan persons pumps.

Fullföljer man tankegången måste diktatorer ha de allra största hjärnorna, som på egen hand har hand om hela länder, särskilt de diktatorer som vill sköta alla detaljer själv, som exempelvis Adolf Hitler som hade reda på varenda tank och trupprörelse under andra världskriget.

Hitlers stora problemlösningsförmåga, korttidsminne och emotionella intelligens är allmänt omvittnade.

Det är därför helt uppåt väggarna att som Göran Arrius från Saco gör kräva högre lön för välutbildade. Idag kan varenda idiot plugga på universitetet bara han/hon har råkat födas i rätt familj. Hög lön delas alltså mest ut till dem som har haft rätt föräldrar och rätt hemmiljö.

I stället bör vi väga hjärnorna och sätta lönen efter tyngden. Vissa personers hjärnor, som Victor Mullers, behöver av uppenbara skäl inte vägas. Alla kan se att hans huvud är ovanligt stort.

Klaus-Dieter Fliik