Hoten i vår vardag

Kylan ligger i luften och snart börjar höstens färger spraka. Det är hög tid att sätta sig i skolbänken igen!

Nu börjar tankesmedjan Limbos traditionella kurs ”Vardagshot utan tårar”. Kursdeltagarna får lära sig hur man hanterar hot och effektivast använder dem i vardagen. Lämpliga mål pekas ut, som av olika anledningar är försvarslösa.

Både hot mot kända och okända personer diskuteras, såväl små tjuvnyp som mordhot, hur man undviker upptäckt, polisanmäler i preventivt syfte (mot den man hotat), klarar sig genom rättegångar och förhalar.

OBS! Tankesmedjan Limbo förespråkar inte användande av hot i något eller några sammanhang!

Kursledare:
Paul Boy-Johnson (Big Boy Gym, Stockholm)

God dag alla en! Mitt namn är Paul Boy-Johnson och min specialité är martial arts och hot arts. Jag vill tycka om att välkom du till den klassen, och jag tittar framåt att arbeta med dig den här semester. Den Limbo kurs har 23 år historia av excellence, i träna folk att bli mera effektiv i akut och kronisk hot. Se dig!

Priser och tider erhålles vid anmälan till

Tankesmedjan Limbo
Stureplan
114 35 Stockholm

1.000 grisar = 1 vindkraftverk

1.000 grisar är bättre än ett vindkraftverk, rapporterar e24. Lantbrukaren Gösta Paulssons 1.000 suggor producerar 50 kubikmeter gödsel per dygn som omvandlas till energi i en biogasanläggning.

Det är utmärkt att vi kan ersätta vindkraftverken som förstör landskapets skönhet med grisar. Vindkraftverk låter och ångorna från färgen man målar dem med luktar illa om man står nära. Vill vi riskera att barn som är ute och leker tuppar av på grund av lukten?

I framtiden är närproducerad el lösningen för samhället. Man kan tänka sig att bostadsrättsföreningar går samman och skaffar grisar på de outnyttjade, platta taken på husen. Alla medlemmar får göra sin del av arbetet med gödslet.

Speciellt för sjukhus som behöver en kontinuerlig strömförsörjning är detta en utmärkt lösning. Som påpekas i artikeln är produktionen just kontinuerlig. Man kan alltid lita på att en gris skiter. Kultingarna som föds kan tränas att förnöja sjuklingarna innan de dödas på ett smärtfritt sätt.

Quiana Jernknopf
Föreningen Antifallisk Elproduktion
Feministiska elnätverket SuggElla [FenSE]