Ledarbri(S)t

Sven-Erik Österberg öppnar för att bli partiledare för Socialdemokraterna. Pär Nuder har också föreslagits, liksom Ibrahim Baylan, Veronica Palm, Mikael Damberg och Lena Sommestad.

Kraven på nästa partiledare är höga. Han eller hon ska vara ung, karismatisk, kunnig, trevlig, en förnyare och reformator, populär i alla läger, visionär, ha stora ledaregenskaper, vara dynamisk, ung (en gång till), fräsch, spännande, ha något gott inuti och komma med en liten leksak, med mera.

Listan på kandidater är deprimerande. Alla är de fruktansvärda. De är för gamla, har underlig form på huvudet eller har namn som påminner om en asiatisk maträtt, uttalad av en asiat – och alla saknar de karisma.

Att Socialdemokraterna över huvud taget funderar på en ny ledare visar på partiets förfall. Under valrörelsen 2006 började Alliansen klaga på Socialdemokraterna, och det startade en så kallad billströmloop som togs upp av svenska folket och (S) självt.

Att en billströmloop är en oändlig upprepning som endast kan brytas av en utomstående faktor kommer vi ihåg från naturkunskapen i grundskolan. I detta fall går den ut på att sossarna är dåliga. Göran Persson var dålig, Mona Sahlin var dålig, och därför är alla kandidater dåliga.

Kan en billströmloop brytas? Fysikens lagar säger nej. Om inte, som sagt, en utomstående kraft kommer in och säger att nu får vi bryta för att det hela blivit för fånigt. Ungefär som den där engelske översten i Monty Python-sketcher.

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol

Svar till Maria Rankka

Vad gör staten för att stödja ett seriöst företag som utsätts för kriminella handlingar?

frågar sig Maria Rankka med anledning av de metoder hon anser liknar maffians och den organiserade brottslighetens och som hon tycker att Syndikalisterna, SAC, använder.

Rankka är VD för Stockholms Handelskammare men tidigare vd för Timbro och vice ordförande för Moderata ungdomsförbundet MUF.

Svar direkt: Man ringer polisen. Polisen utreder kriminella handlingar. Polismyndigheten i Stockholms län har telefonnummer 114 14.

Johnny GolightlyFaran med demokrativerktyg

Nätaktivister är de nya demokratikämparna, anser Gunilla Carlsson (M), biståndsminister:

Sverige har nu möjlighet att förse försvarare av mänskliga rättigheter i repressiva stater med verktyg för säker kommunikation så att de kan nå ut till en internationell allmänhet …

Vad menas då med ”säker kommunikation”? Kommunikation som staten i ett land inte kan avlyssna med motsvarigheten till FRA eller liknande?

Faran är uppenbar: att personer i vårt eget land kommer över verktygen för säker kommunikation. För om verktygen verkligen är säkra så måste de ju vara säkra mot statens och andra organisationers möjligheter till övervakning.

Demokrativerktygen riskerar med andra ord att spridas till demokratiska länder. Vi ska inte ha demokrativerktyg i Sverige! Gunilla Carlsson har denna gång tyvärr gjort en allvarlig tankevurpa.

Klaus-Dieter Fliik