Dumma kunder på fri marknad

Konsumentens vilja är lag. Problemet är bara att konsumenten ofta är så dum. Energimarknadsinspektionen säger till exempel att

… det låga förtroendet för elmarknaden beror på ”låg förståelse för hur elmarknaden fungerar”.

Med andra ord förstår konsumenten inte att det fungerar bra, utan TROR att det fungerar dåligt.

På samma sätt är det med apoteksmarknaden. Nu är vissa missnöjda med hur apoteket fungerar, trots att marknaden avreglerats. Jerker Nilsson (V) skriver om hur svårt hans sambo hade att få information om sina mediciner. I SvD:s kommentarfält får Nilsson svar på tal.

Tänk att det alltid ska finnas folk som gnäller och TROR att något är dåligt. För förr fungerade ju apoteken väldigt dåligt då öppettiderna var dåliga.

Jag vet att siffrorna från Svenskt Kvalitetsindex säger att förtroendet för Apoteket varit rekordhögt, 2009 skrev man att ”det är särskilt tillgängligheten och den personliga servicen som fortsatt får höga betyg.”

Men kunden är som sagt dum och förstod inte att tillgängligheten var dålig förr, så att förtroendet borde ha varit lägre. Och nu fortsätter dumheterna: kunderna tror att det är svårt att få tag på mediciner, et.c.

Både på konkurrenssidan och på områden som rör den service som medborgarna möter finns det med andra problem att lösa.

skriver Sanna Rayman om apoteken i Svenskan. Så nu återstår ett folkbildningsarbete med att få de dumma kunderna att förstå att det var dålig service förr och bra service nu.

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol

PS. Mellan skål och vägg är förstås det här talet om att avregleringar är bra för kunden bara propaganda för att få väljarna att inte protestera. Det är för att gynna företagen som de genomförs. Kanske till och med vissa borgerliga ledarskribenter inte förstår den verkliga orsaken, men då låter de bara mer övertygade, haha, dummerjönsarna. Kram. AGK.

Fett tänk av Centern

Centern lägger nu fram allt fler intressanta förslag. Stefan Hanna är ett av de ledande namnen inom svensk idédebatt idag, så lysande att jag inte kan finna ord att beskriva honom. Och nu föreslår Maud Olofsson att elever ska få sätta betyg på sina lärare.

Att Västvärldens rikaste parti även har den högsta andelen genier förvånar inte. Det känns som att det äntligen är något som ”lossnat” i Centerns hjärna, så att idéerna sprutar ut utan hinder.

Aningar om detta fick vi först när Centern började komma med paradoxala uttalanden: antalet valar blir fler om valjakten utökas, kärnkraftverk blir ännu svårare att bygga om det tillåts, och så vidare. Så kan endast de skarpaste hjärnor tänka.

Och nu briljerar alltså flera av partiets lysande stjärnor i tankerymden, och ljusvågorna lyser upp vårt mörka, genomsossefierade land.

Att elever ska få betygsätta lärarna är inte mer än naturligt. Eleven är trots allt kunden på kunskapsmarknaden och har rätt att kräva den kunskap han eller hon önskar. Jag förutsätter att systemet gäller även på de lägsta årskurserna och i förskolan!

Även ett- till sjuåringar måste få vara med och bestämma lärarnas löner – inte något dumt fackförbund som bara vill roffa åt sig makten.

Det är lätt att tänka på väljare och politiker här, fast det omvända förhållandet råder. Väljarna ”sätter betyg” på politiker, och den mest populäre blir vald. Det kan jag tycka är av begränsat värde, eftersom det mest innovativa partiet, Centern, nu ligger och dallrar på riksdagsspärren.

Politikerna borde också få sätta betyg på folket. De som sköter sig bäst får högst betyg, och de som sköter sig sämst får lägst betyg – de som kryssar i fel på provet (valsedeln). Högst skatt får givetvis de som har lägst betyg.

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol

Tipstack: Reinfeldts Hund.