Konst korrumperar

Kunskapssamhället har flera motorer varav en är konst, anser Helena Nyhus (S) och Thomas Martinsson (MP) i GP. Det är lätt att hålla med om det.

Så frågan är varför staten fortsätter att stödja konsten i så hög utsträckning. För som vi alla vet har kunskap en korrumperande verkan på samhället, och korruption är något vi vill minska för att öka tillväxten.

Betänk följande citat:

Kunskap är makt.
– Thomas Hobbes (1588-1679)

Makt verkar korrumperande, och absolut makt korrumperar absolut.
Lord Acton (1834-1902)

Kunskap leder till korruption, och absolut kunskap – som exemplifieras av Wikileaks – leder alltså till absolut korruption.

Viss kunskap måste helt enkelt hållas hemlig för att samhället ska förbli rent. På samma sätt måste konsten hållas på en låg, hanterbar nivå. Konst verkar demoraliserande då konstnärer oftast är motståndare till en rak produktionsbaserad ekonomi.

Konsten måste i ökad grad ersättas av underhållning, då konst är en motor i kunskapssamhället, vilket ger fler kunskap och alltså makt och då verkar korrumperande (tillväxtkritikökande).

I hela Europa sparas det på kulturlivet, rapporterar Sveriges Radio, så trenden är positiv. Alla goda krafter bör även försöka sprida subtil antikonstpropaganda. Konst är konstigt, konst är dyrt, vi har inte längre råd med konst i ett modernt samhälle et.c.

[OBS Denna text bör ej spridas till andra än medlemmar.]

Klaus-Dieter Fliik

Håriga flugan: kommentar

[För att ge er en uppfattning om vad jag kommenterar, återger jag här för ovanlighetens skull artikeln i Dagens Nyheter i sin helhet som den såg ut på lördagskvällen.]

Håriga flugan

Publicerad i dag 23:03

Foto: Robert Copeland / AFP Den håriga flugan

Inte speciellt charmig

Inte speciellt charmig

Kalle Holmberg

kalle.holmberg @ dn.se

[Slut på artikeln i Dagens Nyheter. Nedan följer min kommentar på artikeln i Dagens Nyheter.]

Håriga flugan: kommentar

Publicerad i dag 01:01

Nej, inte speciellt.

Nej, inte speciellt.

William von Pamp

William von Pamp