Köper du Reinfeldts jultal?

Fredrik Reinfeldt höll sitt traditionella jultal (hela talet) för åttonde gången men för första gången på Skansen. Talet kritiseras dock. Statsministern talar ”reinfeldtska” och är otydlig och abstrakt enligt retorikexperten Katti Sandberg.

Uttryck som Sandberg tar upp är ”ägarskap i sakfrågor” och ”vi gör inbrytningar brett i välfärdsfrågor”.

En viss poäng finns i kritiken. Medan jag inte ser något problem med ”ägarskap i sakfrågor” anser jag att den andra frasen är olycklig. Jag tycker att ”inbrytningar brett i välfärdsfrågor” inte fungerar och ger ett för militäriskt intryck – statsministern skulle hellre ha sagt ”vi vinner marknadsandelar i välfärdsfrågeekonomin”.

”Lyssna in” är en fras som börjar kännas ganska sliten och kunde ersättas med ”investera i inlyssning” – viktigt att hålla tungan rätt i mun här, inte ”avlyssning” – för att ”bygga upp ett förtroendekapital” och sedan ”vinna stort”.

När Reinfeldt talade om att vi alla gjort ett kontrakt som svenskar träffade han dock rätt, och pekade på att i många andra länder är det inte så. Där lever man med andra ord i ett kontraktslöst tillstånd, där medborgarkonsumenten inte vet hur han skall förhålla sig till ”AB Långtbortistan” som vi gör i aktiebolaget Sverige.

Sverige driver det högsta reformtempot i Europa, menade Reinfeldt. ”Driver” låter här för abstrakt. Bättre skulle vara ”kör”, allra bäst ”Sverige har gjort rätt vägval och kör i högt reformtempo” – och det är naturligtvis marknadsvägen som gäller. Med högertrafik.

Rätt gör Reinfeldt när han säger de som reformerar får ett ”kvitto” på att de gjort rätt. Mindre bra när han talar om ”att få väljarnas förtroende”. Det finnas inga gratis förtroenden. Man förtjänar väljarnas förtroende, och får betalning för väl utfört arbete.

Retoriken behöver helt klart slipas så att alla medborgarkonsumenter köper framtida jultal. Det gäller att verkligen sälja budskapet och äga retoriken.

Quiana Jernknopf
Föreningen Retorikerna (FR)