Verkligheten ger borgerlig politik

Verkligheten leder till borgerlig politik, anser Lars J Eriksson i Skånskan. Frågan är då vad vi levt i sedan Hedenhös – den tid, då sossarna övertog makten – om det inte är verkligheten. Detta är en högaktuell fråga för Det nya borgerliga uppdraget. Vilket är det?*

Hänvisande till tidningen Dagens Samhälle som hänvisar till boken Politik på hemmaplan drar Lars J Eriksson i tidningen som nämnts, nämligen Skånskan (i förra stycket, ord nr. 11 från vänster i riktning mot höger), slutsatsen att

… i verkligheten finns det idag bara utrymme för lösningar med en tendens till borgerlig slagsida …

Det är glädjande att Skånskan hänvisar till forskning som säger att högerpolitik är en naturlag framtvingad av verkligheten.

Här borde man dock lägga in referenser till kritik av falska forskare, som de som ligger bakom boken Jämlikhetsanden som beskriver att jämlika samhällen är bättre på alla områden, och att såväl fattiga som rika alltså gynnas av vänsterpolitik.

Ty forskning måste hanteras varsamt. Oftast utförs den av vänstermänniskor som har en agenda som går ut på att placera dem själva vid maktens köttgrytor.

Viktigt också att se till att verkligheten fortsätter växa så att vi får en realistisk politik. Det vore farligt att, som vi gjorde från Hedenhös-AD 2006, leva i overkligheten.

Klaus-Dieter Fliik

* Facit: Det nya borgerliga uppdraget handlar om att sänka skatterna.

Stalin Assange

Medborgarna var ständigt övervakade i det gamla Östeuropa, skriver Richard Swartz i DN:

Storebror såg och hörde dig. Följaktligen gällde det att vara så tyst och göra sig så osynlig som möjligt. Rent bokstavligen – att inte tala om annat än det mest harmlösa i närvaro av okända eller på (den kanske avlyssnade) telefonen, att räkna med mikrofoner och ren fysisk övervakning.

Detta gör Swartz upprörd över – Wikileaks. Julian Assanges Wikileaks kräver samma genomskinlighet som Stalin, menar Swartz.

Ja det är ju ett elände med Wikileaks som för oss tillbaka till forna tiders övervakningssamhälle.

Johnny Golightly