Bibliotek privatiseras

Nu säljs även biblioteken ut. I alla fall i moderatstyrda Nacka. Alla bibliotek i kommunen ska styras i privat regi har Moderaterna beslutat.

Beslutet har inte tagits för att kommunen behöver spara pengar enligt Tobias Nässén (M), kulturnämndens ordförande. Och man kommer inte att tjäna något.

Beslutet har inte tagits för att privata aktörer gör ett bättre jobb och levererar bättre service. Nässén:

Det betyder inte att privata aktörer kan göra det bättre än kommunen.

Beslutet har inte tagits för att öppettiderna är dåliga, vilket var ett argument när det gällde att privatisera apoteken. Tvärtom, biblioteken i Nacka har ökat öppettiderna de senaste åren.

Beslutet har inte tagits för att kommunala bibliotek har svårt att få besök. Tvärtom, antalet besök har ökat ”kraftigt” de senaste åren.

Beslutet har inte tagits för att folk vill ha privata bibliotek. Tvärtom har det uppstått protester och 30 författare, journalister och illustratörer har skrivit ett upprop.

Men privat är bäst.

Johnny Golightly

Wikileaks, Openleaks och Goodleaks

Efter att Liu Xiaobo fick Nobels fredspris i år beslutade sig Kina för att lansera ett eget fredspris, Konfucius Fredspris. Nu när USA utsätter Wikileaks för attacker har man beslutat att organisera Internationella dagen för pressfrihet 2011.

Samtidigt som det hemliga nätverket Anonymous attackerar företagen Visa, Mastercard och Paypal som stoppat betalningar till Wikileaks så angriper den anonyme Jester Wikileaks. Vem vet om Jester är en privat nätaktivist eller en eller ett antal person/er anställd/a av den amerikanska staten.

Wikileaks är att jämföra med The Pirate Bay. Vi måste börja göra razzior mot informationssajter precis som mot fildelare, och döma ut skyhöga böter. Och göra det på en gång, innan sajterna förökar sig som frögurkor. Redan har Openleaks utannonserats.

Egen logga har Openleaks till och med, som vilket legitimt företag som helst. Maken till fräckhet! En logga är i marknadsstaten att jämföra med en religiös symbol i en teokrati, något en pirat/hädare inte ska få ta sig.

Men vi måste även ge Svenne Banan attraktiva lagliga alternativ till Wikileaks. Jag tänker mig sajter där man mot en viss avgift kan få ta del av ”busigt” skvaller om kända världsledare precis som på Wikileaks.

Under kontrollerade former, givetvis. Världsledarna intervjuas och de pikanta detaljerna godkänns av alla inblandade innan. Världsledare x kanske ofta förväxlar olikfärgade strumpor på morgonen, medan världsledare y säger att han skulle vara ”en stor schäfer” om han var hund, och definitivt inte en pudel.

”Goodleaks” skulle namnet på detta lagliga alternativ kunna vara. Politikerna ska kunna verka under normala marknadsstatsekonomiska förutsättningar utan risk att förlora ansiktet genom att få det nertryckt i nätträskets toalettstol.

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol