Varning för flyktingar!

DDR och Nordkorea. Vad tänker ni på när ni hör de orden? Just det, Sverige. DDR fick bygga en mur för att folk inte skulle fly, och det är lika svårt att fly från Nordkorea.

Ändå flyr folk till Sverige.

Trots att Sverige ännu inte hämtat sig från en hundraårig socialistisk hegemoni där facket och Hyresgästföreningen har för stor makt så att lönerna ökar och hyrorna hålls på ”rimlig” nivå så att bostadsföretags VD:ar måste handla kläder på second hand.

Trots att Systembolaget ännu inte är avskaffat – ni muslimer, vill inte ni också ha gårdsförsäljning som i era hemländer?

Trots ett ”företagsklimat vi fått i arv av DDR-Sverige”. Trots ett astronomiskt högt skattetryck. Trots att ett litet, radikalt parti har ett enormt inflytande över statsbudgeten, och lägger det på bland annat … avgiftsfri mammografi!

Flyktingar, vill ni verkligen leva i detta helvete?

En del flyktingar kanske inte hört att Sverige inte längre styrs av Alliansen, utan av en socialistisk regering. Som får många svenskar att hota med att de ska emigrera.

Faktum är att det var länge sedan vi hörde av alla de svenskar som i olika forum hotade med att flytta utomlands om vänstern vann valet. Det beror antagligen på att de emigrerat.

Men flyktingarna från Syrien, de stackars satarna, är på väg hit.

Vet de inte om att svenskar inte ser dem i ögonen i tunnelbanan? Att det är dålig service i Sverige och att servitriser glor på en utan att hälsa? Sedan kan servitrisen säga ”Vaa vill du hau?” Trots att man heter Göran Skytte.

!!

Herregud, och detta kommer flyktingarna intet ont anande att möta. För Guds skull, människor, tänk efter en gång till!

Katy Fining

SVT blir allt mer vänster och får allt större förtroende

Public service fjärmar sig från svenska folket, menar Johan Ingerö, Timbro, i Expressen. Orsaken är vänsterinriktningen. I stället växer nyhetssajter som Fria Tider, Avpixlat och Nyheter Idag.

Men om sådana nyhetssajter växer måste det ju bero på att alla medier fjärmar sig från svenska folket. Om andra medier än public service rapporterade nyheter som Fria Tider, Avpixlat och Nyheter Idag så skulle ju folk inte känna sig fjärmade, och de senare skulle inte växa.

Så det kan med andra ord inte bara vara SVT och SR som fjärmat sig från svenska folket.

Dessutom har Sveriges Radio högst förtroende bland alla varumärken och medier i hela landet, 71 %, visar en förtroendebarometer som publicerades i mars i år. På tredje plats kommer SVT. (Andra plats: universitet och högskolor.) Även bland 16-29-åringarna har public service högst förtroende.

Förtroende har man för den som inte fjärmat sig från en. Någon som man anser inte är politiskt vinklad, det vill säga vänsterinriktad som Ingerö menar.

Vad är mest troligt, att public service blir alltmer vänsterinriktat och ändå har högst förtroende bland svenska folket, eller att Johan Ingerö som arbetar med högerpropaganda hela dagarna på Timbro ser vänstertendenser överallt? (Alternativt: påstår att public service är vänster för att det ingår i den politiska agendan att avskaffa public service.)

Alltså har public service inte fjärmat sig från svenska folket. Ingerö tror att ”normala” nyhetskonsumenter blivit svikna av public service;

Och var ska då alla helt normala nyhetskonsumenter utan förutfattade meningar ta vägen? Wikipedia?

Wikipedia har 40 % förtroende enligt förtroendebarometern. Timbro finns inte med i undersökningen, men man kan lugnt anta att det ligger långt under Wikipedia. Kanske i närheten av Expressen, som ligger i botten (11 %). Där Johan Ingerö skriver. Och där finns också Sverigedemokraterna med 13 %, vars anhängare Ingerö skriver om (Vänsterpartiet får pikant nog 19 %).

Siffrorna kan förstås inte stämma. Kom ihåg att vi fortfarande lever i en socialistisk hegemoni. Och där friseras siffror för att passa den officiella bilden. Egentligen har svenska folket mest förtroende för de medier som ligger i botten. Lita inte på undersökningar och statistik!

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol

Rysk björn massakrerar grönsaker

Nej, det handlar inte om en YouTube-video, utan om veckans citat som Maria Björk Hummelgren i Corren står för;

Ryska myndigheter ägnar sig åt massakrering av insmugglade livsmedel från EU och tung politisk propaganda mot unionen och USA.

När ska det bli ett slut på massakrering av livsmedel? Att en rysk björn massakrerar små gurkor och tomater förvånar förstås inte – så hänsynslös är han. Inte heller att han ägnar sig åt tung propaganda i stället för lätt propaganda, i en tid när lightprodukter är på tapeten i var mans hem.

William von Pamp

Väljarna älskar liberalism men stöder inte liberalism

Socialdemokraterna bör samarbeta med Moderaterna för att rädda småpartierna i mitten, anser Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola. Han skriver i idétidskriften Expressen.

Folkpartiet ”kravlar” till exempel omkring ”bara en dryg halvprocent ovanför ättestupan, fyraprocentsgränsen”. Och FP har ju allt mer gått över till marknadsliberalism.

Det är underligt att folk inte stödjer marknadsliberala FP trots att marknadsliberalismen enligt professorn är så populär. Underligt att Alliansen gjorde sitt sämsta val någonsin, och att ett parti till vänster om Vänsterpartiet (Fi) fick flera procent.

Underligt också att Socialdemokraterna, som enligt professorn ”avvecklat sina gamla idéer om offentliga monopol och långtgående samhällsstyrning” tappat stöd.

Kanske stöder man helt enkelt inte de partier som man gillar, är professorns tanke. Detta gällde dock inte under den hundraåriga socialistiska hegemonin. Då gillade folk socialistiska idéer OCH stödde Socialdemokraterna.

En förklaring skulle kunna vara att folk är så upptagna av sina mobiler – som typiskt nog, på grund av jante, inte fanns under den socialistiska hegemonin – att de inte hinner eller tänker på att stödja de partier som de gillar. Så titta upp från mobilerna! Och stöd marknadsliberala och nyliberala partier!

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol

Alice i Underlandet och den absurda logiken

Sverige utvecklas åt fel håll, tycker 63 procent, skriver Alice Teodorescu i Göteborgs-Posten;

Ett sämre betyg för sittande regering, att varannan av de egna sympatisörerna är missnöjda med landets utveckling, är svårt att få.

Frågan är om Alice Teodorescu verkligen tror på detta. För det leder till märkliga slutsatser.

Under de åtta borgerliga åren utvecklas samhället alltså i rätt riktning. Sedan utvecklas det i fel riktning efter att vänstern kommit till makten, innan den ens fått igenom en budget, och än mindre innan budgeten börjat verka.

Det skulle betyda att blotta närvaron av en rödgrön regering får hela landet att utvecklas i fel riktning. Den behöver inte ens göra någonting.

Det skulle också betyda att åtta års borgerligt regeringsinnehav och mängder av goda beslut och skattesänkningar kan förstöras utan att en rödgrön regering ens behöver genomföra en budget.

Jag skulle vilja kalla det vänstermagi. Utan att behöva vidta några åtgärder kan vänstern skapa fysisk förändring i verkligheten. Och inte bara i liten skala så att det påverkar en enskild människa. Utan nio miljoner människor.

Alliansen skulle göra klokt i att undersöka vänsterns ”mojo” och använda den för egna syften. Rätt använd skulle Alliansen kunna få in landets utveckling på rätt spår utan att ens sitta i regeringen.

Politiken blir då en strid mellan magiska tekniker, som inte handlar om vem som sitter i regeringen eller om några som helst faktiska beslut. Några budgetar behöver inte beslutas, de kan faktiskt avskaffas. Och sedan förbättrar man landets utveckling genom magin.

Eller så talar Alice Teodorescu i nattmössan. Men det kan jag inte tro. Hon har ju faktiskt övervägt att bli ballerina, och är man så duktig pratar man inte i nattmössan.

Alexandra Gyllenbåge-Kaprifol

Redovisa borgerliga ledarskribenters IQ

Människor är okunniga om skatten, anser Susanna Birgersson i Göteborgs-Posten, Maria Björk Hummelgren i Corren, Nima Sanandaji i SvD och Per Gudmundson i samma tidning.

De skulle alla vilja att svenska folket informerades om hur mycket skatt de egentligen betalar. Detta tror de skulle leda till att fler röstade borgerligt, eftersom alla vill ha mer pengar i plånboken. Och det skulle de få om skatten sänktes.

De gör alla samma tankefel: om vi pressar på folk information, så kommer de att ändra uppfattning till den riktiga.

Men en majoritet av folket är inte intresserad av att ta del av detaljer om hur mycket skatt den betalar. Folk vill att saker fungerar, och vet att de saker vi får kostar. Och hur ska man relatera sin skatt till myriader samhällsfunktioner?

I åratal har man talat om ”skattetrycket” och ”skattefridagen”, begrepp som talar om att medborgaren pressas ner mot marken av en mobbare respektive om en dag då hen befrias som en slav. Ingen effekt.

Om passionerade borgerliga ledarskribenter och politiker – och tankesmedjor som gödslats med pengar – i hundra år under den socialistiska hegemonin inte lyckats elda upp svenska folket så att det alltid röstar för sänkta skatter – hur ska då torra sifferuppgifter om momsen och arbetsgivaravgiften göra det?

Birgersson, Björk Hummelgren, Sanandaji och Gudmundson lever i en drömvärld. Och det är typiskt nog ”någon annan” som ska informera om skatterna. Inte deras egna tidningar, som varje dag kunde publicera en massa siffror om de ville. Men det gör de inte. Läsarna är inte intresserade.

Däremot kunde man publicera ledarskribenters IQ i deras byline, så att folket skulle kunna ställning till hur de ska bedöma deras artiklar.

Vad som krävs är att Alliansen avskaffar DÖ och tar makten och sänker skatten. Vare sig väljarna är med på det eller inte. Svårare är det inte.

Klaus-Dieter Fliik